Cykeln är miljövänlig

Cykeln har ingen konkurrens som världens mest miljövänliga fordon. Även om cykeln under lång tid haft en något undanskymd roll i miljödebatten är cykling på framkant numera. Alla vet idag att biltrafik utgör ett stort miljöproblem och intensivt arbete pågår för att minska utsläppen. Cykeln kan hjälpa till med att minska miljöproblemen eftersom den inte lämnar några föroreningar eller drar någon energi. Många som bor i storstäder kan helt enkelt ersätta bilen eller kollektivtrafiken med cykeln som transportmedel. Det är också i städerna som cykelns positiva effekt på miljön kommer till sin rätt genom sin stora potential att kunna bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Vid korta resor är miljövinsten förvånansvärt stor när vi använder en cykel istället för en bil. Detta beror på att bilens katalysator inte är i full effekt förrän motorn har nått driftstemperatur. Det gör att korta bilresor svarar för en stor del, cirka 26 procent, av avgasutsläppen. Om vi tar cykeln när vi gör kortare resor istället för bilen är miljövinsten väldigt stor. Det är många som inte vet att om endast en procent av bilkörandet omvandlas till cykling kommer den årliga bensinförbrukningen att minska med 55 miljoner liter. Motsvarande minskning i kväveoxidutsläpp är hela 22 300 ton.

Cykeln är ett oslagbart sätt att transportera oss på utan att vi påverkar klimat och miljö negativt. Visserligen krävs en del energi vid tillverkning och distribution av cyklar men den färdiga cykeln är helt fri från utsläpp av skadliga partiklar och växthusgaser. En cykel är ett tyst fordon helt utan buller, är fri från cancerogena utsläpp och är det energisnålaste transportmedlet i världen. Förutom alla miljövinster med att cykla är det dessutom bra för din privata ekonomin. Det är väldigt billigt att cykla jämfört med att resa med kollektivtrafik eller kostnaden för att äga och köra en bil.

Rekommenderade artiklar