Cykling och hälsa

Cykling är oerhört gynnsamt för folkhälsan och ger bättre kondition, stimulerar andning, balans och muskler samt ökar förbränningen effektivt och skonsamt. Oavsett ålder kan du cykla nära på året runt med liten skaderisk. Några av de många hälsofördelarna med cykling är bättre sömn, ökad prestationsförmåga, ökad livslängd, minskning av hjärt- och kärlsjukdomar och minskad sjukfrånvaro.

För att cykling ska kunna anses säkrare med fler cyklister krävs att cyklister respekterar fotgängare, trafikregler samt hastighetsbegränsningar. Det är bevisat att regelbunden fysisk motion ger bra och fina effekter på din hälsa. Att cykla är en motionsform som de allra flesta kan utföra och som kan motverka flertalet allvarliga sjukdomar. Regelbunden motion med cykling kan motverka högt blodtryck, stroke, typ 2-diabetes, tjocktarmscancer, bröstcancer, Parkinson, benskörhet, demens, hjärt-kärlsjukdomar samt nedstämdhet och milda depressioner. Det är de goda hälsoeffekterna som gör cykling till en av de allra enklaste, mest omtyckta och bästa motionsformerna för svenska folket oavsett ålder. Dessutom är det en praktisk form av motion som sparar på miljön och som de allra flesta kan utföra regelbundet.

En av de bästa fördelarna med cykling som motionsform är att denna typ av fysisk aktivitet inte sliter på leder, höfter, fotleder och knän. Detta är särskilt förmånligt för överviktiga som vill motionera för att bli av med övervikt. Cykling är en mycket skonsam aktivitet plus att du samtidigt kan transportera dig själv till affären, skolan eller jobbet. För att cykling, som motionsform, ska kunna få önskad effekt krävs minst 150 minuter motion per vecka eller runt 20 minuter per dag, som är måttligt ansträngande.

Självklart försöker forskare komma underfund med hur fysisk aktivitet kan ha så stor positiv påverkan och motverkan på sjukdomar. All motion och fysisk aktivitet har positiv effekt men på flera olika sätt och i många varierande biologiska riktningar beroende på personen. Även sjukdomar uppstår på grund av olika bakgrund och orsaker. En anledning till att fysisk aktivitet påverkar vår kropp så positivt är att motion stimulerar kroppens naturliga celler, även kallade mördarceller. Dessa mördarceller kommer att ta hand om felaktigt utvecklade celler som exempelvis cancer. Vi människor har med andra ord en slags städmaskin i vår kropp som kan motverka cancer. Hur vi får alla dessa fantastiska biologiska effekter från motion och fysisk aktivitet är något som vetenskapen ännu vet ganska lite om.

Rekommenderade artiklar